Nová budova pre SÚSSCH bude slúžiť dobrému účelu

SUSCCH BB