Naša vízia

Udržať vedúce postavenie v odvetví pozemného a inžinierskeho staviteľstva prostredníctvom nízkonákladovej cenovej stratégie, kvalitných a motivovaných zamestnancov ako aj pomocou inovácií.