Personálna politika

Našou ambíciou je vytvárať pre našich zákazníkov vysokú pridanú hodnotu, dosahovať atraktívne výnosy, byť preferovaným zamestnávateľom pre našich zamestnancov a uznávaným členom spoločnosti.

Naša silná stránka: náš pracovník
Naša silná stránka: náš pracovník

[ ]

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

[ ]