Spoločenská zodpovednosť podnikov

(Corporate Social Responsibility, ďalej len CSR)