Podpora (darcovstvo a sponzoring)

Naša spoločnosť prispieva chorým deťom a ich rodinám, finančné podporuje realizácie dobročinných projektov a aktivít orientovaných na zdravie detí.