Rozpočtovanie v stavebníctve, nultý ročník konferencie