STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. získal veľkú zákazku na rozšírenie Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici