Rekonštrukcia areálu Slovenskej národnej galérie postupuje