STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo je Bezpečný podnik