Budova Národnej banky Slovenska nominovaná na stavbu storočia