Budovy verejných inštitúcií

Na každú zákazku nahliadame ako na novú výzvu pre optimálnu realizáciu, nech sú zadania úloh našich zadávateľov akékoľvek. Pritom platí, že nie je dôležité len budovať nové projekty, ale tiež existujúce prispôsobiť zodpovedne so zameraním na budúcnosť.

Budovy verejnej správy
Budovy verejnej správy

[ ]

Múzeá a kultúrne domy
Múzeá a kultúrne domy

[ ]

Nemocnice, sanatóriá a domovy pre seniorov
Nemocnice, sanatóriá a domovy pre seniorov

[ ]

Vzdelávacie zariadenia, univerzity, školy a škôlky
Vzdelávacie zariadenia, univerzity, školy a škôlky

[ ]

Požiarne a záchranné stanice
Požiarne a záchranné stanice

[ ]