Budovy pre služby a priemysel

Ako uznávaný partner budujeme výnimočné objekty pre služby a priemysel, ktoré budú zodpovedať stále sa meniacim a narastajúcim požiadavkám aj v budúcnosti.

Administratívne budovy
Administratívne budovy

[ ]

Haly, sklady a výrobné budovy
Haly, sklady a výrobné budovy

[ ]

Hotely
Hotely

[ ]

Kiná
Kiná

[ ]

Kúpele a plavárne
Kúpele a plavárne

[ ]

Letiská, vlakové a autobusové stanice, električkové depo
Letiská, vlakové a autobusové stanice, električkové depo

[ ]

Obchodné a nákupné centrá
Obchodné a nákupné centrá

[ ]

Parkovacie domy a podzemné garáže
Parkovacie domy a podzemné garáže

[ ]

Čerpacie stanice
Čerpacie stanice

[ ]

Športoviská, testovacie dráhy
Športoviská, testovacie dráhy

[ ]