Hospodárske ukazovatele

Cítime sa zodpovední voči našim majiteľom, zákazníkom, pracovníkom a dodávateľom prác, preto patrí dlhodobý hospodársky úspech k hlavným cieľom nášho podnikania.