Systém riadenia a certifikáty

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. má za cieľ udržať si spokojnosť, uznanie zákazníkov a všetkých zúčastnených strán ako aj zabezpečiť vysokú kvalitu výroby. Medzi základné priority radíme i ochranu zdravia a bezpečnosť práce našich zamestnancov, či zamestnancov dodávateľských firiem.