Technológia životného prostredia

Ochrana životného prostredia vstupuje čoraz výraznejšie do riadenia podnikov a spoločností. Sprísňujúca sa legislatíva pre oblasť riadenia ochrany životného prostredia zvyšuje motiváciu podniku k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.

Kanalizácie a ČOV
Kanalizácie a ČOV

[ ]

Vodovodné a kanalizačné siete
Vodovodné a kanalizačné siete

[ ]